Bắn bóng len [codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn khi chơi game Bắn bóng len là bạn sẽ bắn quả bóng màu trong cỗ máy vào những quả bóng màu nằm lơ lửng phía trên.Khi bạn bắn quả bóng màu vào những quả bóng cùng màu khác có từ 3 quả trở lên thì những quả bóng len sẽ xuất hiện đôi cánh

Cách chơi: Sử dụng chuột để chơi game[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận