Fantasy cà rốt 3[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Mô tả: Phần tiếp theo của trò chơi phòng thủ tháp vui nhộn dành cho bạn với mục tiêu bảo vệ cà rốt khỏi bọn quái vật dưới biển sâu bằng bất kỳ phương tiện nào có thể.  

Cách chơi: Sử dụng để đặt tháp[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận