Flappy Bird[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: The objective is help a small bird fly without hitting any obstacles, play the online flash version here!

Cách chơi: Dùng chuột để chơi game này[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận