Hỗn thế đại chiến[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Bạn là một siêu chiến binh vô tình lạc vào thế giới hỗn mang, nơi mà con người muốn tồn tại phải cầm lấy vũ khí để bảo vệ chính mình. Liệu bạn đã sẵn sàng chưa[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận