Kỵ sĩ giáp đỏ[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ kẻ thù ở mỗi màn chơi

Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển

Sử dụng phím để tấn công

Sử dụng phím để đổi vũ khí

Sử dụng phím để phòng thủ

Ấn 2 lần , để sử dụng kỹ năng 1

Ấn nhanh để sử dụng kỹ năng 2[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận