Thành phố zombie[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt zombie ở mỗi màn và bảo vệ mọi người.

Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên hoặc để di chuyển.

Nhấn chuột để tấn công.

Chú ý: Vũ khí đã mua sẽ bị mất khi hết đạn, nên bạn nhớ mua đủ đạn dự trữ.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận