Xếp hình người nhện[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Mô tả: Sắp xếp lại các mảnh ghép một cách chính xác để có được bức hình hoàn chỉnh. Để đổi vị trí của một mảnh ghép, click vào một mảnh và sau đó click vào một mảnh khác. Hoàn thành bức hình càng nhanh, bạn ghi điểm càng cao. Cách chơi: Sử dụng chơi game.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận