Moto biểu diễn 2[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là lái xe về đích an toàn

Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.

Nhấn phím để tăng tốc.

Nhấn các phím số để thực hiện các pha biểu diễn.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận