Siêu trộm 2[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là giúp Tim hoàn thành những vụ trộm sau đó trốn thoát.

Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, mở cửa cũng như phá khóa.

Nhấn các phím , , , để thực hiện các thao tác khi cần thiết.

Sử dụng chuột khi được yêu cầu.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận