Tay đua nhí[codeplay][/codeplay]

[huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là đạt số điểm yêu cầu ở mỗi bài.

Chú ý: Bạn phải đưa xe di chuyển vào vòng tròn màu vàng để tăng điểm.

Cách chơi: Người chơi 1: Dùng các phím hoặc chuột để di chuyển, phím để bật lá chắn.

Người chơi 2: Dùng các phím , để di chuyển trái phải, phím để bật lá chắn.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận