Tom và Jerry đi học[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là giúp Tom và Jerry vẽ các khối hình như hướng dẫn.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận