9x dọn nhà 3[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là giúp Mia dọn dẹp lại nhà cửa trong thời gian cho phép.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận