Bóng đá bãi biển[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tâng bóng liên tục để đạt đủ điểm trong thời gian yêu cầu.

Cách chơi: Nhấn các phím mũi tên tương ứng với vị trí của trái bóng để tâng bóng.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận