Chiến trường không gian[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Mô tả: Bạn là thuyền trưởng của tàu vũ trụ này và nhiệm vụ của bạn là sống sót. Hãy cố gắng chiến đấu!
Cách chơi: Sử dụng di chuyển, bắn.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận