Bắn Alien - Shoot The Aliens[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Mô tả: Cảnh báo khẩn cấp! Thế giới đang đứng trước tình huống nguy hiểm, người ngoài hành tinh đang kéo tới xâm chiếm Trái Đất. Bạn cần phải ngăn chặn các cuộc tấn công của họ. Hãy tiêu tiệt toàn bộ người ngoài hành tinh! Cách chơi: Sử dụng di chuyển, bắn.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận

Có 1 nhận xét

xuan bui
July 28, 2014 at 1:04 AM