Cấp cứu minion[codeplay][/codeplay]

[huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là chữa trị các vết thương cho minion.
Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận