Chiến trường rực lửa[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch.

Cách chơi: Sử dụng chuột để ngắm và bắn.

Nhấn phím để thay đạn.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận