Cưỡi quái diệt địch[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Cưỡi quái vật kết hợp với bắn súng, tiêu diệt toàn bộ các kẻ thù với súng và vũ khí của bạn, nâng cấp khả năng của bạn và chạy theo cách của bạn để đạt được khoảng cách tối đa. [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận