Đá bóng ở Châu Phi[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là sút bóng đuổi những chú chồn muốn ăn trộm đồ.

Cách chơi: Sử dụng chuột để chon hướng và sút bóng.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận