Đại chiến Transformer[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Mô tả: Bọn robot phe ác đã xâm nhập vào Trái đất, bạn hãy cùng các anh hùng Transformer bảo vệ người dân trước cuộc đại chiến này nhé.  

Cách chơi: Dùng di chuyển, tấn công, sử dụng kiếm (level 2) , thủ.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận