Doremon vớt cá[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là vớt được càng nhiều cá trong bể càng tốt.
Cách chơi: Di chuyển chuột để điều khiển vợt.

Nhấn và giữ chuột để đưa vợt xuống nước, sau đó thả chuột ra đúng thời điểm để vớt cá.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận