Đụng độ giữa làng[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Mô tả: Cấp báo! Cấp báo!... Kẻ địch đã tràn vào làng tấn công dân ta, các anh em hãy dũng cảm chiến đấu.

 Cách chơi: Dùng tấn công - di chuyển màn hình sang trái, phải[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận