Grizzly Tank[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Tham gia cuộc chiến GIJ

Cách chơi: - Dùng các phím mũi tên để di chuyển
- Dùng chuột để điều khiển hướng và bắn[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận