Hồ lô diệt cương thi [codeplay] [/codeplay] [huongdan] Mô tả: Cương thi đang tấn công ngôi nhà của anh em hồ lô trong rừng. Bạn hãy giúp hồ lô tiêu diệt toàn bộ chúng nhé.  
Cách chơi: Sử dụng di chuyển, tấn công.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận