Mũi tên bạc[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ lính gác ở mỗi màn.

Cách chơi: Sử dụng chuột để ngắm và bắn.

Di chuyển chuột sang hướng phù hợp để tránh tên từ kẻ thù.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận