Ngũ Quả Trung Thu[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Chào đón Trung Thu, bạn sẽ chứng minh năng lực đáp ứng nhu cầu của mọi người bằng cách cung cấp cho họ đầy đủ những yêu cầu bánh trái, hoa quả của họ

Cách chơi: Dùng chuột để đáp ứng số lượng hoa quả mà mọi người yêu cầu trong thời gian cho phép nhé[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận