Sâu khổng lồ[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là săn mồi và giúp sâu khổng lồ phát triển.
Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận