Simpson đua xe[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là về đích dầu tiên ở các màn chơi.
Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn phím để phanh.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận