Tiêu diệt khủng bố 103[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Đơn vị chiến đấu này trực thuộc quân đội Mỹ, là một trong những đơn vị đặc nhiệm. Bạn tham gia vào đơn vị này và nhiệm vụ của bạn là sử dụng kỹ năng bắn súng và vũ khí hiện đại để tiêu diệt các kẻ khủng bố.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận