[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là kết hợp các ô số và tạo thành ô 2048

Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển tất cả các ô theo 1 hướng.

Hai ô giống nhau khi kết hợp được sẽ tạo thành ô số lớn gấp đôi.

+ =
+ = [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận