Hằng Nga giáng trần[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Bạn hãy trang điểm và chọn trang phục thật đẹp cho Hằng Nga.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận