Xếp hình siêu nhân động[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Trò chơi này tương đối đơn giản, bạn nhanh chóng ghép xong một bức hình robo hoàn chỉnh.

Cách chơi: Sử dụng chuột thao tác trên game[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận