Bảo vệ trái đất[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là đi tới cuối mỗi bài chơi và tiêu diệt tên trùm.

Cách chơi: Sử dụng phím hoặc để nhảy. Bạn có thể thực hiện các cú nhảy kép.

Nhấn phím hoặc để trượt. Sử dụng khi đang nhảy sẽ gây sát thương cho các mục tiêu ở dưới.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận