Chiến tuyến phòng thủ 2[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là xây dựng phòng tuyến đế ngăn chặn các đợt tấn công của kẻ thù.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác mua và lắp đặt vũ khí.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận