Kung Fu Special Trainer [codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Help this Kung Fu fighter destroy as many melons as possible.

Cách chơi: Press E, D, C, O, K, M key to control body movement.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận