Người máy biến hình[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt những quả ngư lôi.

Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.

Nhấn phím để bắn.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận