Nữ hoàng băng giá 2[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là làm tóc và trang điểm thật đẹp cho Elsa.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận