Tập lái ô tô[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là điều khiển xe và thực hiện các nhiệm vụ của màn chơi.

Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển xe.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận