[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ tội phạm trong các màn chơi.

Cách chơi: Sử dụng chuột để ngắm và bắn.
Nhấn phím để thay đạn.
Nhấn phím để thay đổi vũ khí
[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận