Lửa và băng[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là đi tới cuối mỗi màn chơi và tiêu diet trên trùm.

Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.

Nhấn phím để bắn.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận