[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là điều khiển quân đội kiến chiếm đóng các căn cứ của đổi phương.

Cách chơi: Con số trên mỗi căn cứ thể hiện số quân của căn cứ đó.

Kéo chuột từ căn cứ của bạn đến căn cứ đối phương để tấn công.

Bạn cũng có thể điều quân tới các cứ điểm của mình để bổ sung lực lượng.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận