Lọ lem giặt quần áo[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là giúp Lọ lem giặt quần áo bẩn ở trong nhà.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận