The King of Fighters vs DNF | Chơi Game Trực Tuyến Nhanh 24h Miễn Phí
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

The King of Fighters vs DNF[codeplay][/codeplay] [huongdan] Cách chơi:

Chế độ 1 người chơi

để di chuyển
tấn công đặ biệt
tấn công bình thường
tấn công bất ngờ

Chế độ 2 người chơi


Player 1:
để di chuyển
tấn công đặ biệt
tấn công bình thường
tấn công bất ngờ

Player 2:
để di chuyển
tấn công đặc biệt
tấn công bình thường
Số 3 tấn công bất ngờ[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận

Thiết kế bởi Viettheme.Net | Copyright © 2013 - 2021 Chơi Game Trực Tuyến Nhanh 24h Miễn Phí