King Of Fighters v 1.3 | Chơi Game Trực Tuyến Nhanh 24h Miễn Phí
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

King Of Fighters v 1.3[codeplay][/codeplay] [huongdan]Description:

Controls:

Player 1:
S, D - Move.
W - Jump.
A, L - Duck.
U, J - Punch.
I, K - Kick.
O- Special.

Player 2:
Left / Right Arrow Keys - Move.
Up Arrow Key - Jump.
Down Arrow Key, Numpad 3 - Duck.
Numpad 1, 4 - Punch.
Numpad 2, 5 - Kick.
Numpad 6 - Special.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận

Thiết kế bởi Viettheme.Net | Copyright © 2013 - 2021 Chơi Game Trực Tuyến Nhanh 24h Miễn Phí