Angry Yagame Lori | Chơi Game Trực Tuyến Nhanh 24h Miễn Phí
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Angry Yagame Lori[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Enemies are becoming more and more,
let’s see how can the KOF defeat all of them!

Cách chơi: WASD to move,JKL to attack,
SD+J/SW+J/SA+K to use skill,
SD+J+K/SW+J+K for clutch(with air full)[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận

Thiết kế bởi Viettheme.Net | Copyright © 2013 - 2021 Chơi Game Trực Tuyến Nhanh 24h Miễn Phí