Strike Force Heroes 2 Hacked by Bryan King Pecho | Chơi Game Trực Tuyến Nhanh 24h Miễn Phí
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Strike Force Heroes 2 Hacked by Bryan King Pecho[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: The # 1 flash game of all time!

Press 2 for max character levels
Press 3 for 99999999 funds

Hacked by Bryan King Pecho

Email me at bryankingpecho@rocketmail.com or add me at Facebook if you want to download Strike Force Heroes and Strike Force heroes 2 (original) and all the flash games you want

www.facebook.com/We.Support.AnonPhil

Cách chơi: W-A-S-D = move
mouse = aim/shoot[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận

Thiết kế bởi Viettheme.Net | Copyright © 2013 - 2021 Chơi Game Trực Tuyến Nhanh 24h Miễn Phí