Kidgamez Star Fighter | Chơi Game Trực Tuyến Nhanh 24h Miễn Phí
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Kidgamez Star Fighter[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Fight the nasty and evil aliens and save the universe.

Cách chơi: Use arrow keys to move.
Space bar to shoot.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận

Thiết kế bởi Viettheme.Net | Copyright © 2013 - 2021 Chơi Game Trực Tuyến Nhanh 24h Miễn Phí