Space Arcade | Chơi Game Trực Tuyến Nhanh 24h Miễn Phí
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Space Arcade[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Pwn the universe with your tiny ship by playing any level in any order you wish! Grab coins and upgrade your ship in this relaxing shmup!

Cách chơi: Use arrow keys to move.
Z to shoot.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận

Thiết kế bởi Viettheme.Net | Copyright © 2013 - 2021 Chơi Game Trực Tuyến Nhanh 24h Miễn Phí